UPO Centar

Stočna hrana za sve životinje

PZ UPOCentar Simentalac je distributer najvećeg proizvođača stočne hrane za sve vrste životinja na našim prostorima. Fanon d.o.o. proizvodi hranu za krave, svinje, koze, ovce, perad, zečeve, kuniće i dr. isključivo sastojcima koji ne sadrže GMO.

Pročitaj više