LUKIĆ JOSIP

  • Adresa: Draga 63 Draga
  • Mjesto: 34330 Velika
  • Broj muznih krava: 65 kom.
  • Broj junica: 31 kom.
  • Broj teladi: 17 kom.
  • Broj junadi u tovu: 0 kom.
  • Broj bikova: 0 kom.
  • Količina vlastitog zemljišta: 20 ha
  • Količina zemelje u zakupu: 59 ha