MAJETIĆ MILAN

  • Adresa: Cerovac 6B Cerovac
  • Mjesto: 34308 Jakšić
  • Broj muznih krava: 51 kom.
  • Broj junica: 30 kom.
  • Broj teladi: 32 kom.
  • Broj junadi u tovu: 24 kom.
  • Broj bikova: 0 kom.
  • Količina vlastitog zemljišta: 77 ha
  • Količina zemelje u zakupu: 0 ha