MIKEL TOMISLAV

  • Adresa: Tominovac 18 Tominovac
  • Mjesto: 34340 Kutjevo
  • Broj muznih krava: 12 kom.
  • Broj junica: 7 kom.
  • Broj teladi: 2 kom.
  • Broj junadi u tovu: 0 kom.
  • Broj bikova: 0 kom.
  • Količina vlastitog zemljišta: 6 ha
  • Količina zemelje u zakupu: 6 ha