STRAPAČ TIHOMIR

  • Adresa: Lukač 21 Lukač
  • Mjesto: 34335 Vetovo
  • Broj muznih krava: 85 kom.
  • Broj junica: 30 kom.
  • Broj teladi: 15 kom.
  • Broj junadi u tovu: 5 kom.
  • Broj bikova: 0 kom.
  • Količina vlastitog zemljišta: 30 ha
  • Količina zemelje u zakupu: 30 ha