TADIJAL VLADIMIR

  • Adresa: Tominovac 2 Tominovac
  • Mjesto: 34340 Kutjevo
  • Broj muznih krava: 100 kom.
  • Broj junica: 40 kom.
  • Broj teladi: 50 kom.
  • Broj junadi u tovu: 30 kom.
  • Broj bikova: 1 kom.
  • Količina vlastitog zemljišta: 100 ha
  • Količina zemelje u zakupu: 50 ha