GRBIĆ STJEPAN

  • Adresa: Majdanska 35
  • Mjesto: 34335 Vetovo
  • Broj muznih krava: 20 kom.
  • Broj junica: 7 kom.
  • Broj teladi: 10 kom.
  • Broj junadi u tovu: 1 kom.
  • Broj bikova: 0 kom.
  • Količina vlastitog zemljišta: 20 ha
  • Količina zemelje u zakupu: 10 ha